Main Menu

TGT

jjjjjjjjjjjjjjj

SAS/2014/10
JAYASHREE GOSWAMI
26/05/1971
18/01/2014
B.A. D.EL. ED, B.Ed

SAS/2013/12
CHANDANA BORO
07/03/1984
06/06/2013
M.A. D.El.Ed, B. Ed

SAS/2015/14
GAUTAM DEV SARMA
01/10/1987
09/04/2015 MCA

SAS/2014/93
SWARAPITA DAS
04/11/1977
18/01/2014
B.A, D.EL.Ed, B.Ed

SAS/2017/20
TAPASHI SUKLABAIDYA
06/05/1974
3/02/2017
M.A., D.EL.Ed, B. Ed

SAS/2013/23
SANJITA KATAKI
01/03/1981
18/01/2013
B.A, D.EL.Ed ,B. Ed

SAS/2018/27
SAHEBUL HOQUE
03/02/1988
03/04/2018
M.Sc, B. Ed

SAS/2012/28
NIMISHA GUPTA
30/01/1975
04/02/2012
M.Sc, B.Ed

SAS/2016/29
BANU KANAGARAJ
08/10/1976
21/11/2016
M.A., B. Ed

SAS/2018/31
SUBARNA PRADHAN (MAITY)
01/10/1975
06/04/2018
M.Sc.,B.Ed

SAS/2017/35
ABHIJEET KUMAR
22/10/1988
27/10/2017
M. A, B. Ed

SAS/2019/63
TARA TAO BAKSHI
09/08/1989
01/04/2019
M.A, B.Ed

SAS/2019/90
SANCHARI PURNENDU KARMAKAR
18/04/1986
01/05/2019
M.Sc, B.Ed, CTET

SAS/2019/69
ROMA KUMARI SHARMA
01/01/1985
01/05/2019
M.A, B.Ed

SAS/2019/79
PRATIVA BARMAN
01/10/2070
01/10/2019
M.Sc, D.EL.Ed

SAS/2020/89
BRYAN CARNEIRO
18/05/1969
01/09/2020
B.A, B.Ed

SAS/2021/89
RAKHI KALITA
23/09/1990
27/04/2021
M.A, B.Ed

SAS/2021/90
APARAJITA DAS
11/01/1976
27/04/2021
M.A, M.Phil., B.Ed

© 2021 St.Anthony's School. All rights reserved | Design by boscosoft